Home > Novinky > Výskum o pracovnej terapii – dotazník pre ergoterapeutov

Uvítame pomoc, resp. záujem každého, kto sa venuje profesne pracovnej terapii, ergoterapii, práci v chránených dielňach, a vedel/a by napomôcť výskumu na túto tému. Prepošlite tento link na DOTAZNÍK svojim známym: sociálnym pracovníkom, psychológom, terapeutom, prosím, alebo ho zverejnite na stránke vášho sociálneho zariadenia, pracoviska. Vďaka.