Home > Články > Vďaka vašim 2 % z dane pre P(l)uto: zo smetiska na ihrisko

Naše občianske združenie sa už 5 rokov venuje opätovnému začleňovaniu netradičnou formou. Pluto-členky a dobrovoľníčky spájajú ľudí so špeciálnymi potrebami a s rôznymi typmi postihnutia s cieľom participácie na tvorivých aktivitách (napr. cez tvorivé dielne či recyklované workshopy), ktoré vedú k produkcii unikátnych pluto-výrobkov. Nie náhodou je v názve Pluto skryté i slovo „puto“. Ľudské puto je totiž to, čo nás všetkých spája.

Koncom minulého roka sme žili predovšetkým vydaním detskej pluto-knižky „Kamoši z vypáraného svetra“, ktorá dostala hlavné postavy doslova zo smetiska naspäť na ihrisko (z periférie opäť do pozornosti spoločnosti). Kniha má podnietiť k sociálnemu cíteniu a kritickému mysleniu (poučnou i hravou formou) nielen detských čitateľov, ale aj ich rodičov. Tento rok OZ Pluto plánuje pokračovať v tvorivých workšopoch pre dospelých ľudí s postihnutím, ale svoje pôsobenie začína orientovať viac a viac na detských klientov – budovanie ich identity aj individuality (prevencia a psychohygiena). Viac info možno nájsť v pluto-plánoch na rok 2016.

Keďže Pluto-členky realizujú projekty bez veľkých sponzorov – pokračovanie aktivít môže napredovať do značnej miery práve vďaka 2 % z daní každého človeka, ktorý je naklonený inklúzii, zmyslu práce OZ Pluto. Budeme vďačné, ak sa rozhodnete svoje 2 % z dane venovať práve nám. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, je dobre vysvetlený tu.

Podrobnosti do daňového priznania:

Názov: OZ P(l)uto

Adresa: Miletičova 57, Bratislava, 82109

IČO: 42255040

Právna forma: Občianske združenie

Ak si podávate daňové priznanie sami, ste živnostník či právnická osoba – do 31. 03. 2016 vyplňte, prosím, vyhlásenie o poukázaní 2 %, ktoré je súčasťou daňového priznania. Ak ste zamestnanec či zamestnankyňa  2 % darujete OZ P(l)uto tak, že do 30. 04. 2016  zašlete vyhlásenie + potvrdenie od zamestnávateľa  o zaplatení dane  daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V prílohe nájdete predvypísaný formulár na poukázanie 2 % z dane pre OZ P(l)uto: Vyhlasenie2015_Pluto a Potvrdenie_dan (DOC formát). Ak tento rok dane neplatíte, ale radi by ste si udržali svoj dobrý zvyk prispievať na filantropné účely – radi privítame váš finančný dar na čísle pluto-účtu: 2920861988/1100 (OZ P(l)uto, Miletičova 57, Bratislava, 82109, IČO: 42255040). Vďaka za podporu!