Home > Články > Recyklo-workshop v Stupave

Začiatkom októbra sme zorganizovali a absolvovali recyklovaný workshop v jednom zo zariadení, patriacom do pluto-siete 23 chránených dielní a domovov sociálnych služieb – ZpS / DSS Kaštieľ v Stupave. Klienti a klientky so špeciálnymi potrebami sa naučili vďaka lektorke Gabike Šimurdovej a dvom pluto-členkám recyklovať použitý papier, staré noviny a časopisy, ako aj čajové sáčky a vytvoriť z nich krásne korálky (z nich následne náramky a náhrdelníky). Nebola to jednoduchá technika, no po dvoch hodinách to šlo už všetkým pekne od-ruky. Na druhý deň sa klienti a klientky dožadovali svojich asistentiek a sociálnych pracovníčok pokračovania workšopu, čo je pre OZ Pluto tá najlepšia spätná väzba, že sa ľudia so špeciálnymi potrebami niečo nové naučili, ale sa aj zabavili. Pred Vianocami chystáme workshop vianočných ozdôb.

Workshop bol realizovaný vďaka finančnej podpore / grantu hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu na podporu sociálnych aktivít.

koralky