Home > Nezaradené > Na EaP fóre vo Varšave – aj o podpore sociálneho podnikania

V druhej polovici júna sa v poľskej Varšave vďaka podpore z programu Erasmus+ uskutočnilo podujatie „Eastern partnership (EaP) youth forum“, na ktoré zo Slovenska (ako zakladateľka OZ DocUnion a koordinátorka OZ Pluto) vycestovala aj Boba Markovič Baluchová.

Program bol časovo i obsahovo pomerne náročný. Bol rozdelený do časti s oficiálnymi príhovormi predstaviteľov EÚ a organizátorov EaP fóra, a potom do práce v rámci troch vybraných workshopov so zameraním na dobrovoľníctvo a komunitnú participáciu; podporu sociálneho podnikania; a transverzálne kompetencie v rámci vzdelávania mládeže (každý prebiehal s 1-2 facilitátormi z krajín EÚ v dvoch podsekciách). Výsledky pracovných skupín z workshopov budú prezentované ako odporúčania (policy recommendations) pre EÚ, ale i národné a lokálne vlády v reporte z EaP mládežníckeho fóra.

Boba mohla v rámci práce v pracovnej skupine B1, zameranej na sociálne podnikanie (social entrepreneurship) zdieľať a prediskutovať vlastnú skúsenosť zo Slovenska, s dôrazom na príbeh nášho združenia OZ Pluto v SR.

Najviac užitočná bola teda práve práca v pracovnej skupine B1, zameranej na sociálne podnikanie (social entrepreneurship) v troch dvojhodinových blokoch. Bolo nesmierne užitočné vypočuť si štyri konkrétne úspešné príbehy z oblasti sociálneho podnikania (success stories) zo Slovinska (rómska reštaurácia), Maďarska (výroba upcyklovaných tašiek), Litvy (podpora inovatívnych iniciatív v rámci zdieľaného priestoru), a Bieloruska (výroba a predaj papierových výrobkov ľuďmi so špeciálnymi potrebami). Boba mohla tiež pridať vlastnú skúsenosť a klásť prítomným otázky.