Home > Kontakt

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

Kristína Timková Baluchová: kristina.baluchova@ozpluto.sk,  +421 915 765 300

Lucia Šuková: lucia.sukova@gmail.com, +421 905 240 031

Boba Markovič Baluchová: boba.baluchova@ozpluto.sk, +421 907 463 649

Číslo účtu: 2920861988 / 1100, Tatrabanka, a.s.

IČO: 42255040

 

OZ P(L)UTO spolupracuje s týmito zariadeniami:

1. Denný stacionár & Chránená dielňa Aliis (Trenčianska Teplá, Nemšová);

2. Chránená dielňa – IKV, Inštitút Krista Veľkňaza (Žakovce);

3. Chránená dielňa – Vstúpte, N.O. (Malacky);

4. Domov sociálnych služieb & autistické centrum Andreas (Bratislava);

5. Chránená dielňa Top Art (Bratislava);

6. Domov sociálnych služieb & Zariadenie pre seniorov Kaštieľ (Stupava);

7. Domov sociálnych služieb Rozsutec (Bratislava);

8. Chránená dielňa Prvosienka (Liptovský Hrádok);

9. OZ Bol raz jeden človek (Bratislava);

10. Domov sociálnych služieb & Chránená dielňa Prima (Bratislava);

11. Chránená dielňa Dom svitania (Jakubov);

12. Chránená dielňa Impulz (Bratislava);

13. Biela voda, n.o. (Kežmarok) pre sociálne znevýhodnenú mládež;

14. Občianske združenie Čmelík (Bratislava);

15. OZ Slovenský pacient (Bratislava);

16. OZ Zdravá duša (Považská Bystrica);

17. Rehabilitačné stredisko Claudianum (Modra);

18. DSS prof. K. Matulaya (Bratislava);

19. OZ / rehab. stredisko Inklúzia (Bratislava);

20. DSS Kampino (Bratislava);

21. Chránená dielňa Centrum Slniečko (Nitra);

22. Chránená dielňa Smejo (Pezinok);

23. Lepší svet, N.O. (Bratislava);

a niekoľko ďalších.

 

Logo OZ P(l)uto na stiahnutie pre partnerské organizácie a médiá:

OZ Pluto logo

Výročná správá OZ P(L)UTO je k dispozícii obratom – na vyžiadanie e-mailom.