Home > Články > Háčkovacie pluto-workšopy s posolstvom

Pluto-členky na jar pripravili niekoľko workshopov háčkovania v slovenských domovoch sociálnych služieb pre dospelých klientov a klientky so špeciálnymi potrebami, ako aj v rodinných centrách pre detských záujemcov a záujemkyne.

Háčkovacím technikách sa môžu malí aj veľkí šikovníci priučiť vďaka vedeniu lektorky Brone Pleškovej – spoluautorky pluto-knihy “Kamoši z vypáraného svetra”, ktorú spolu s Kristínou Baluchovou a Ondrejom Sovom vydali v zime minulého roka. Medzi pluto-aktivity sa teda okrem tvorivých činností zaradilo aj vzdelávanie mladšej cieľovej skupiny, ako bolo doteraz u OZ Pluto zvykom.

Naposledy sa tradičné ručné práce, recyklácia materiálov a ergoterapia prepojili v chránenej dielni Claudianum v Modre, zariadení pre seniorov a DSS Kaštieľ v Stupave, a aj v bratislavskom rodinnom centre Kramárik. Partia tvorivých žien si spríjemnila čas háčkovacím workshopom s posolstvom. Nešlo teda len o prácu, rozvoj zručností, či príjemný rozhovor. Myšlienkou spolupráce jednotlivých komunitných a sociálnych center s OZ Pluto je totiž poukázať (a vhodne na ne reagovať, zabojovať s dôsledkami, ale aj príčinami) na rizikové situácie v našich životoch, keď veci, ale aj ľudia môžu skončiť nie vlastným pričinením na okraji záujmu spoločnosti.