Home > Novinky > Druhá nominácia

Našou ďalšou nominantkou je výnimočná žena z Prešova, pani Majka Šárossyová.

Sarossyova

Poprosila som ju, aby povedala pár slov o živote, o svojej práci, o svojom príbehu:

Keď som v januári 2001 priviedla na svet nášho prvorodeného syna Branislava, nemala som ani tušenia ako veľmi sa môj život zmení. Z očakávaných „plienkových“ starostí boli zrazu starosti úplne iného kalibru. Po jednej nevinnej návšteve u našej pediatričky sa s nami roztočil kolotoč vyšetrení, odberov, hospitalizácii a hlavne zlých správ. Degeneratívne ochorenie mozgu ťažkého stupňa. Trvalo hádam aj tri roky kým som pochopila, že všetko to čo sa s našim maličkým dialo, boli vlastne len pokusy, pretože ani lekári nevedeli aké ochorenie nás postihlo nevedeli nám poradiť, pomôcť nám.
Učili sme sa s týmto osudom žiť a prijať ho aj keď to bolo veľmi ťažké. Náš život sa úplne zmenil. Namiesto šantenia s rovesníkmi náš syn 4x denne cvičil, bral množstvo liekov, prekonával operácie, liečenia, sádrovania.. Po troch rokoch sa nám narodila zdravá dcéra Stanka a my sme si mysleli že sme si svoj diel bolesti a utrpenia už vyčerpali. Bol to veľký omyl. O dva roky sme počuli všetko zas a znova ako pri Brankovi. Nášmu tretiemu dieťatku, Zorke, pár hodín po narodení diagnostikovali rovnaké degeneratívne ochorenie.

025

Mala som pocit, že sme znova na začiatku, znova sme začali bojovať o každý deň, každý pokrok, každé zlepšenie. Cestovali sme všade tam, kde nám dali trošku nádeje na zlepšenie. Postupne sme však zistili, že takto sa žiť nedá: Stredná dcéra Stanka, trávila detstvo u starých rodičov, lebo my s manželom sme boli stále s niektorým z detí na liečení alebo v nemocnici. Prestávali sme fungovať ako rodina.

Tak sme sa rozhodli, že nie my budeme cestovať za pomocou, ale pomoc príde k nám a založili sme OZ Viera- Láska – Nádej, ktoré má ako hlavnú činnosť prevádzkovanie Denné centra Svetielko. V centre poskytujem komplexnú starostlivosť o ťažko postihnuté detičky vo veku od 0 do 15 rokov. V spolupráci s odborníkmi a ľudmi s veľkým srdcom deťom denne pripravujeme pestrý program zložený z rehabilitácie, špeciálneho vzdelávania a sociálnej inklúzie, hier a relaxu. Zohľadňujeme predovšetkým ich individualitu a potreby.

Našou veľkou snahou je priniesť do Prešova novú formu starostlivosti o viacnásobne postihnuté deti, nové terapie a pomôcky a ukázať kompetentným ale aj rodičom a príbuzným , že skĺbením a správnym „dávkovaním“ jednotlivých terapií dokážeme pomôcť celej rodine a nie len dieťaťu.

Pani Majke Šaróssyovej prajeme veľa síl; podporiť ju môžete na http://www.svetielko-po.sk/domov.html .