Home > 2015 > február

2 % z dane pre OZ Pluto

Počet slovenských chránených dielní a sociálnych center, ktoré OZ Pluto sieťuje a podporuje, sa v roku 2014 zvýšil na úctyhodné číslo: 22. Pre združenie, ktoré sa opätovnému začleneniu netradičnou formou venuje len 4 roky, je to veľká výzva i...

Na začiatok roka dve podujatia

Na prelome januára/februára sa OZ P(l)uto prezentovalo na dvoch zaujímavých podujatiach: Dobrovoľník roka (oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za rok 2014) na pôde MZVaEZ SR a Slnečný circus (predstavení Quidam v podaní svetoznámeho cirkusu Cirque du Soleil) na zimnom štadióne...