Home > 2014 > apríl

Pluto-prianie k Veľkej noci

Krásne veľkonočné sviatky všetkým! Navštívte obchodík OZ P(l)uto: Plutošop na Panskej a pošlite odtiaľ túto parádnu veľkonočnú pohľadku (vyrobenú z čajových vrecúšok – klientmi/kami autistického centra Andreas, n.o.)! Vďaka za podporu (sociálnej inklúzie)! Happy Easter to all of you!...