Home > 2013 > december

1. Pluto-BLŠÁK je za nami

Ďakujeme všetkým, ktorí náš Prvý charitatívny BLŠÍ TRH v Bratislave v uplynulých 4 týždňoch (25.11. – 22.12.) navštívili – darovali nám zachovalé šatstvo či spotrebný tovar, alebo si prišli osobne čosi zadovážiť. Navštívili nás najmä ľudia zo zahraničia, alebo...