Home > Články > 2 % z dane pre OZ Pluto

Počet slovenských chránených dielní a sociálnych center, ktoré OZ Pluto sieťuje a podporuje, sa v roku 2014 zvýšil na úctyhodné číslo: 22. Pre združenie, ktoré sa opätovnému začleneniu netradičnou formou venuje len 4 roky, je to veľká výzva i záväzok. Pluto-členky a dobrovoľníčky spájajú ľudí so špeciálnymi potrebami a s rôznymi typmi postihnutia s cieľom participácie na tvorivých aktivitách, ktoré vedú k produkcii unikátnych pluto-výrobkov. Nie náhodou je v názve Pluto skryté i slovo „puto“. Ľudské puto je totiž to, čo nás všetkých spája.

Tento rok OZ Pluto plánuje rozšíriť periodicitu tvorivých workšopov pre ľudí s postihnutím a výrobu pluto-výrobkov zo štvrťročnej na každomesačnú. Keďže Pluto-členky realizujú projekty bez veľkých sponzorov – pokračovanie aktivít môže napredovať do značnej miery práve vďaka 2 % z daní každého človeka, ktorý je naklonený inklúzii, zmyslu práce OZ Pluto.

Cover-2(3)-percenta-2015-2

Pod záštitou Lucie Hablovičovej (zakladateľky OZ Svetluška) a stálej podporovateľky OZ Pluto sa uskutočnilo v minulom roku niekoľko podujatí, zameraných na inklúziu. Partnerstvo OZ Pluto a Svetluška funguje spoľahlivo už štyri roky, preto združenia tento rok žiadajú o 2 % z dane spoločne – pre obe združenia je to malý experiment (ako ľudia zareagujú na prepojenie združení, ktorých aktivity sa dpĺňajú).

V prílohe nájdete formulár na poukázanie 2 % z dane pre OZ Pluto a OZ Svetluška: Vyhlasenie2015_Pluto_Svetluska (PDF formát), alebo Vyhlasenie2015_Pluto_Svetluska (DOC formát). (OZ Svetluška, Záhradnícka 85, Bratislava, 821 03, IČO: 42177421). Ak sa však rozhodnete venovať svoje 2 % prioritne iba jednému zo združení, môžete nám pre lepšiu transparentnosť zaslať kópiu Vyhlásenia emailom na kristina.baluchova@ozpluto.sk (v prípade daňových priznaní typu A: kópiu strany 5; pri daňových priznaniach typu B: kópiu strany 10; u právnických osob je to strana 9). Ak tento rok dane neplatíte, ale radi by ste si udržali svoj dobrý zvyk prispievať na filantropné účely – radi privítame váš finančný dar na čísle pluto-účtu: 2920861988/1100 (OZ Pluto, Miletičova 57, Bratislava, 82109, IČO: 42255040). Vďaka za podporu!